.NET Developer (Up to $2000 + Sign-on Bonus)

Microsoft Innovation Center at Duy Tan University

Đà Nẵng

09/01/2018 - 27/02/2018

Up to: $3,000

Website Developer

Microsoft Innovation Center at Duy Tan University

Đà Nẵng

31/08/2017 - 01/02/2018

From: $1,300

Data Scientist

Microsoft Innovation Center at Duy Tan University

Đà Nẵng

01/09/2017 - 01/10/2018

$350 - $500

Electrical Engineer

Microsoft Innovation Center at Duy Tan University

Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu

04/09/2017 - 01/12/2018

$200 - $350

No job found!

Latest News

Diễn văn chấn động của doanh nhân Việt suýt tự sát ở Mỹ

Bài diễn văn của Tiến sỹ Trần Vinh Dự gây chấn động dư luận và được so sánh với bài phát biểu của huyền thoại Steve Jobs tại ĐH Stanford năm 2005.

;