Chương trình thực tập MIC Internship 2017

  • Chương trình thực tập MIC Internship 2017

    Chương trình thực tập nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên chuyên ngành CNTT trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có điều kiện thực tập, nâng cao kiến thức trong môi trường doanh nghiệp, thêm cơ hội trải nghiệm, trang bị được cho bản thân THÁI ĐỘ, TƯ DUY, KINH NGHIỆM phù hợp với nhu cầu nhân lực hiện nay.