P2A GAME

Trò chơi P2A sẽ là một phiên bản nâng cấp toàn diện từ “The Asean Game” của tổ chức P2A trên trang web chính thức : http://www.p2a.asia.

Phiên bản mới này được lên ý tưởng và sẽ được hoàn thiện 100% bởi Game Studio thuộc Trung Tâm Sáng Tạo Microsoft tại Đại Học Duy Tân – MIC@DTU. ( Dự kiến hoàn thành vào tháng 4/ 2015)

undefined

Về cơ bản , đây là một trò chơi dạng trả lời câu hỏi trắc nghiệm rất phổ biến , nhưng ekip thực hiện đã khéo léo lồng ghép , kết hợp vào đó rất nhiều ưu điểm hay và hạn chế các khuyết điểm của các trò chơi trước đây cùng thể loại.

Xoay quanh việc trả lời các câu hỏi tìm hiểu về các đất nước trong khối ASEAN , P2A Quiz sẽ giúp cho người chơi có được khối lượng kiến thức cần thiết trong việc tìm hiểu về các nền văn hóa , nếp sống và bản sắc của từng nước trong khối ASEAN