Liên hệ

Mọi thông tin mời bạn vui lòng liên hệ:

Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại Học Duy Tân – Số 3 Quang Trung, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

 

undefined

Địa chỉ Email: mic@duytan.edu.vn

Website: http://mic.duytan.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/micdtu

Điện thoại: 0511.3827.111 - số máy nội bộ 512