Games Studio

Hiện nay, trào lưu lập trình về Game đang là một trong những mảng nóng của ngành công nghệ thông tin, nắm bắt được xu thế đó. Trung tâm Sáng Tạo Microsoft đã quyết định thành lập nhóm phát triển dự án Game với nhiệm vụ: Phát triển những dự án Game cho Microsoft và các đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Hỗ trợ xuất bản, phát hành và quảng cáo các sản phẩm game, nghiên cứu các công cụ làm Game mới cũng như hỗ trợ phát triển, biến các ý tưởng Game độc đáo của sinh viên trở thành hiện thực.

 undefined

Là nhóm chủ lực của Trung Tâm, nhóm đã thu hút được những nhân tài trẻ, năng động, sáng tạo về làm việc. Tại MIC@DTU nhóm lập trình game luôn được đầu tư tốt nhất về cơ sở vật chất. Hiện nay, nhóm game đang phát triển một số dự án đặc sắc như: Road Contruction, Game Sports 42, Game P2A....