Graphic Design

Thiết Kế Đồ Họa là một trong những thế mạnh của Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại Học Duy Tân. Hiện tại, nhóm Đồ Họa đang phục vụ thiết kế đồ họa cho nhóm game và nhóm ứng dụng.

undefined

Những chuyên viên về đồ họa giàu kinh nghiệm tại Trung tâm có thể thiết kế được những hình ảnh, bố cục... cho game, ứng dụng.... 2D, 3D, các biểu mẫu quảng cáo,.... Sự phát triển không ngừng đội ngũ chuyên viên thiết kế đã và đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của Trung tâm.